Herroepingsrecht

 

Herroepingsrecht:
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te
herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is,
het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Bigdealdranken via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk
per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Per post: Spoorstraat 147, 6591 GT Gennep.
Per e-mail:info@bigdealdranken.nl

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het
herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief
leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere
wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval
niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te
herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke
transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke
terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij
de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al
naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het goed fysiek in bezit
krijgt het aan ons terug te zenden of te overhandigen.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten
van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het
gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van
de goederen vast te stellen. Flessen dienen ongeopend te zijn en voorzien van aangehechte labels en stickers.
Alle artikelen dienen onbeschadigd en onaangebroken verpakt te zijn in de orginele verpakking. U moet zelf
zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Bigdealdranken, deze kosten komen voor
rekening van de klant.